Ana Sayfa » Cami Halısı Blog » Cami Halısı » Cami Halısı Nedir ?

Cami Halısı Nedir ?

Cami Halısı Nedir

Cami Halısı Nedir sorusunu cevaplamadan önce, İslamiyette Camilerimiz ve önemine değinmek gerekir.

 İslam dininin ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camîlere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekânlara mescit denir.

Kur’an‘da ibadethane adı olarak camî terimi geçmez, ancak “secde yapılan yer” anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur’an‘da mescitlerin imarı ve tamiri üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed‘in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslâm dini mimarisi, ilk mabet Kâbe ve ilk mescit Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevî ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Cami ve İslam

İslâm’ın ilk döneminde Allah‘a ibadet için Muhammed’in Medine’deki evini hatırlatan basit binalar dikilirdi. O dönemlerde camîler olmadığından Allah’a ibadet ve namaz kılınması açık arazide kenarları hatla çekilmiş yerlerde yapılırdı. Muhammed peygamber Medine‘ye hicreti sırasında Medine yakınlarında Kuba denilen yerde birkaç gün kalmıştır. Peygamber Kuba’da olduğu zaman için bir camî yaptırmıştır ki, bu günümüze kadar Kuba Camii olarak bilinir. Hicretin ilk zamanlarında Müslümanların kıblesi Kudüs idi. Sonraları ayet olarak kıblenin Kâbe olduğu beyan oldu. Bu nedenle Kur’ân’ın ikinci suresinde bilidirilir. Kıblenin değiştirilmesi hakkında ayetin Peygamber’e nazil olduğu camî hazırda Medine yakınında bulunan İki kıbleli camîdir.

İslam ülkelerinde camîler sadece ibadet için, dini törenler geçirmek için inşa edilmiyordu. Cami çok fonksiyonlu bir yardımseverlik binası olarak kabul edilir ve onun içerisinde yapılan güzel işler hem de Müslümanlar arasında iletişimi, birliği güçlendirir. Nasîrüddin Tûsî insanların ibadete ve iletişime olan ihtiyacını şöyle anlatıyordu :

Nasîrüddin Tûsî

” Gerçek iletişim insan husûsiyetlerindendir … Gerçek hikmet sahipleri bu özelliğin şerefli olduğunu dikkate alarak, onu geliştirmek için bir takım yararlı önlemler düşünmüşler, örneğin, çeşitli disiplin, edep-gelenek icat etmişler, cemaate ibadetle meşgul olmayı, ziyafet organize etmeyi tavsiye görmüşlerdir. Bunların hepsi iletişimi yürürlükten harekete geçirmek, ameli içindir. “

Cami Halısı

Camiler de kullanılan Cami Halısı Nedir sorusunun cevabı da olan Halılarımız, çeşitli renk – motiflerde ve duvardan duvara serme yöntemiyle üretilmektedir. 

Cami Halısı, Cami ye gelen insanların, başını secdeye koyduğunda ; rahatsız olmayacağı, kötü koku duymayacağı şekilde seçilmelidir. Camilerimizde Yün Cami Halısı ve Akrilik Cami Halısı en çok tercih edilenlerdir. Cami Halısı, ezilmeye karşı dayanıklı ve sıkı ilmik yapısına sahip olmadır.

Cami Halısı renkleri seçilirken ise ; Cami’nin atmosferi ve Cami içerisindeki motif renkleri dikkate alınır.